Ilze Būmane

Rehabilitējošais pedagogs, Montesori terapeite, Sertificēta Smilšu spēles terapijas metodes lietotāja un SIA "Sajūtu istaba" dibinātāja. Vairā kā 15 gadu pieredze strādājot ar pirmsskolas un sākumskolas bērniem. Starptautiska zināšanu bāze. Savā darbā pielieto Smilšu spēles terapijas metodi, Montesori terapijas un zīmējumu projektīvās metodes, mūzikas terapijas elementus un Metaforiski asociatīvās kartiņas darbā ar ģimeni. Klientiem, kā papildus terapiju, piedāvāju Baha ziedu individuālos maisījumus.

Speciālists piedavā:

 • Smilšu spēles terapija - 45 min./40 EUR
 • Attīstošās nodarbības - 45 min./40 EUR
 • Konsultācijas vecākiem - 45 min./45 EUR
 • Individuālais Baha ziedu maisījums līdz 7 ziediem - 10 EUR
 • Pieņemšana: Zeļļu ielā 3 - 1, Āgenskalns

Laura Ozola

Sertificēts konsultatīvais psihologs, sertificēts izglītības un skolu psihologs. Cienošas komunikācijas trenere. Neformālās izglītības metožu praktiķe. Savā darbā pielieto Smilšu spēļu terapiju. Veic psiholoģisko un intelektuālo izpēti vecumā no 6.g.-18.g.Vada grupu nodarbības, vebinārus, atbalsta grupas- pusaudžiem, pedagogiem, vecākiem. 10 gadu pieredze darbā izglītības iestādēs ar bērniem, pusaudžiem, vecākiem, kā arī individuālās un ģimenes konsultācijās.

Speciālists piedāvā:

 • Psiholoģiskā konsultēšana pieaugušajiem / bērniem / vecākiem 45min / 45 EUR
 • Ģimenes konsultācija -  45 min/ 50 EUR
 • Smilšu spēļu terapija  - 45 min / 40 EUR
 • Psiholoģiskā izpēte - 45 min / 50 EUR - viena tikšanās reize. Kopā nepieciešamas 3 reizes.
 • Atzinuma sagatavošana - 150 EUR
 • Pieņemšana: Zeļļu ielā 3 - 1, Āgenskalns
Pēc iepriekšēja pieraksta:

Denīze Buša

Pirmsskolas pedagogs, logopēds un speciālais pedagogs, Barboletas metodes speciālists. Vairāk kā 5 gadu pieredze strādājot ar pirmsskolas vecuma bērniem. Nodarbībās pielieto modernus materiālus, ciešā, pozitīvā sadarbībā ar bērnu, pielāgojot nodarbības tempu, metodes un materiālus jau no 2 gadu vecuma.

Speciālists piedavā:

 • Pirmreizējā logopēda konsultācija  -  45min./28 EUR
 • Logopēda nodarbības – 40 min./25 EUR
 • Attīstošās nodarbības -  40 min. /25 EUR
 • Konsultācijas vecākiem – 45 min./30 EUR
 • Pieņemšana: Zeļļu ielā 3 - 1, Āgenskalns
Pēc iepriekšēja pieraksta:

Sadarbības partneri “Sajūtu istaba” telpās

Inga Kalviņa

Pedagogs, konsultante psiholoģijā, Sertificēta smilšu spēles terapijas metodes lietotāja. Vairāk kā 10 gadu pieredze darbā izglītības iestādēs ar bērniem, pusaudžiem, vecākiem. Savā darbā izmantoju Smilšu spēles terapijas metodi, Pasaku terapijas metodi un Metaforiski asociatīvās kārtis darbā ar ģimeni.

Speciālists piedavā:

 • Smilšu spēles terapija 45min. / 35 EUR
 • Pasaku terapijas nodarbība 45min. / 35 EUR
 • Vecāku konsultācijas 45 min./ 40 EUR
 • Pieņemšana: Alīses ielā 5 - 2A, Āgenskalns

Sanita Drone

Pirmsskolas pedagogs, sertificēts privātskolotājs.Vairāk kā 8 gadu pieredze strādājot ar pirmsskolas un sākumskolas bērniem.Savā darbā pielieto gan individuāli izstrādātas mācību metodes, gan Montesori pedagoģijas metodes. Darbā ar bērnu tiek ņemtas vērā katra bērna individuālās īpašības, vajadzības un jau apgūtās prasmes (iemaņas).

Speciālists piedāvā:

 • Individuālās nodarbības bērna sagatavošanai skolai – 40 min./25 EUR,
 • Individuālās attīstošās nodarbības bērniem vecumā no 4 līdz 8 gadiem - 40 min./25 EUR,
 • Izvērtēt bērna gatavību skolai - 40 min./20-25 EUR,
 • Palīdzību un atbalstu mācībās dažādos priekšmetos (pirmsskola, sākumskola) - 40 min./25 EUR,
 • Palīdzību un atbalstu latviešu valodas apguvē bērniem (un pieaugušajiem) - 40 min./25 EUR,
 • Dažādas iztēli un fantāziju veicinošas radošās nodarbības: zīmēšana, veidošana, rokdarbi u.c. - 40 min./25 EUR
 • Pieņemšana: Alīses ielā 5 - 2A, Āgenskalns
Pēc iepriekšēja pieraksta:

Sanita Toča

Klīniskā psiholoģe, Mg.psych., un smilšu spēles terapijas metodes lietotāja. Sadarbībā ar klientu izmantoju psiholoģiskās konsultēšanas metodes, kognitīvi biheiviorālās terapijas metodes, psihodrāmas, ACT terapijas metodes un shēmu terapijas pieeju, lai sniegtu klientam maksimāli piemērotāko atbalstu, terapijas mērķa sasniegšanā. Vairāk informācijas par mani un pieredzi darbā var atrast ieskatoties mājas lapā - blakus.lv

Speciālists piedavā:

 • Psiholoģiskā konsultēšana pieaugušajiem / pusaudžiem / vecākiem 45min / 45 EUR
 • Smilšu spēļu terapija 45min / 45 EUR
 • Psiholoģiskā izpēte 60min / 55 EUR - viena tikšanās reize. Aptuvenās kopējās izmaksas 350 EUR ( atkarīgs no specifikas un sarežģītības)
 • Pieņemšana: Alīses ielā 5 - 2A, Āgenskalns

Una Rēķe

Sertificēta deju un kustību terapeite. Pieredze darbā ar personām ar smagiem un vidējiem psihiska rakstura un funkcionāliem traucējumiem, bērnu un pieaugušo psihiatrijā, rehabilitācijā. Deju un kustību terapijā nav pareizi, nav nepareizi! Ir tikai tāda kustība, kāda tā Jums ir iespējama, patīkama un nepieciešama šobrīd! Izmainot ķermeņa kustību, iespējams, mainās noskaņojums, domas un emocijas. Šī terapija piedāvā iespēju paskatīties uz grūtībām un risināt tās no cita skatu punkta, caur ķermeni un kustību. Deju un kustību terapija ir piemērota bērniem, pieaugušajiem un senioriem, grūtniecēm, kā arī personām ar kustību ierobežojumiem vai ratiņkrēslā.

Speciālists piedavā:

 • Cena par 60 minūšu deju un kustību terapijas sesiju - 40 EUR
 • Cena par 30 minūšu deju un kustību terapijas sesiju - 30 EUR
 • Pieņemšana: Alīses ielā 5 - 2A, Āgenskalns
Pēc iepriekšēja pieraksta:

Aina Kivilande

Klīniskā un veselības psiholoģe (reģistrēta Psihologu reģistrā), Sertificēta smilšu spēles terapijas metodes praktizētāja. Pieredze, strādājot kā psiholoģei un nodarbību vadītājai bērnu un jauniešu nometnēs, kā psiholoģei Jūrmalas skolu valdē, Latvijas Universitātes psiholoģiskās palīdzības centrā un ārpakalpojumā vadot komunikācijas treniņus maza uzņēmuma darbiniekiem. Paralēli privātpraksei strādā kā psiholoģe Rīgas veselības centra Bolderājas filiāles Rehabilitācijas nodaļā. Strādāju ar pieaugušajiem, jauniešiem un bērniem no ~6 gadu vecuma.

Speciālists piedavā:

 • Smilšu spēļu terapija pieaugušajiem, jauniešiem un bērniem no ~6 gadu vecuma – 40 EUR/45 min
 • Psiholoģiskā konsultēšana pieaugušajiem, jauniešiem, pusaudžiem – 40 EUR/45 min
 • Aktuālas tēmas izpēte ar metaforiskajām asociatīvajām kārtīm mazā privātā grupā (3-4 cilvēki) – 40 EUR/1h no grupas (nodarbības ilgums 2-2,5 h).
 • Grupu vadīšana maziem darba kolektīviem (līdz 10 cilvēkiem) par pasūtītāja tēmu – cena pēc vienošanās
 • Pieņemšana: Alīses ielā 5 - 2A, Āgenskalns

Džesika Devjatņikova

Audiologopēde, logopēde, veselības aprūpes speciāliste. Iepriekšēja pieredze rehabilitācijas centros, pirmsskolas izglītības iestādēs. Individuāla pieeja katram klientam. Atbilstoši katra spējām tiek sastādīts individuālais terapijas plāns. Nodarbībās pielieto Montesori terapijas elementus, mūzikas un mākslas terapijas elementus. Strādā ar bērniem no 2 gadu vecuma.

Speciālists piedavā:

 • Pirmreizēja audiologopēda konsultācija - 45min./ 28 EUR
 • Audiologopēda nodarbības - 40 min./ 25 EUR
 • Attīstošās nodarbības - 45 min./25 EUR
 • Konsultācijas vecākiem - 45 min./30 EUR
 • Pieņemšana: Zeļļu iela 3 - 1, Āgenskalns
 • Pēc individuāla pieraksta, zvanot +37129694304, devjatnikovadz@gmail.com
Pēc iepriekšēja pieraksta:

Dore Balode

Psiholoģe, pāru terapeite un kognitīvi biheiviorālā psihoterapijas speciāliste apmācībā. Darba fokuss - palīdzēt uzlabot attiecību un dzīves kvalitāti, strādajot gan individuāli, gan ar pāriem. Darba metode - kognitīvi biheiviorālā psihoterapija. Šī ir efektīva darba metode ar depresiju, trauksmi, panikas lēkmēm, fobijām u.c. Papildus izmantotās terapijas metodes - emocionāli fokusētā pāru terapija, shēmu terapija.

Speciālists piedavā:

 • Psiholoģiskā konsultēšana pieaugušajiem, jauniešiem, pusaudžiem
 • Pāru terapija
 • Pēc individuāla pieraksta, zvanot +37122098933
Pēc iepriekšēja pieraksta: