Ilze Būmane

Rehabilitējošais pedagogs, Montesori terapeite, Sertificēta Smilšu spēles terapijas metodes lietotāja un SIA "Sajūtu istaba" dibinātāja. Vairā kā 15 gadu pieredze strādājot ar pirmsskolas un sākumskolas bērniem. Savā darbā pielieto Smilšu spēles terapijas metodi, Montesori terapiju, zīmējumu projektīvās metodes un metaforiski asociatīvās kartiņas darbā ar ģimeni. Klientiem piedāvā arī Baha ziedu terapijas individuālos maisījumus.

Speciālists piedavā:

 • Konsultēšana, izmantojot smilšu spēles terapijas metodi, bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem- 45 EUR - 45 min
 • Attīstošās nodarbības - 45 EUR- 45 min
 • Konsultācijas vecākiem - 50 - 55 EUR- 45 min
 • Individuālais Baha ziedu maisījums līdz 7 ziediem - 10 EUR
 • Pieņemšana: Zeļļu ielā 3 - 1, Āgenskalns

Laura Ozola

Sertificēts konsultatīvais psihologs, sertificēts izglītības un skolu psihologs. Cienošas komunikācijas trenere. Neformālās izglītības metožu praktiķe. Savā darbā pielieto Smilšu spēļu terapiju un ir serticēta metodes lietotāja, kā arī EDMR tehniku. Veic psiholoģisko un intelektuālo izpēti vecumā no 6.g.-18.g.Vada grupu nodarbības, vebinārus, atbalsta grupas- pusaudžiem, pedagogiem, vecākiem. 10 gadu pieredze darbā izglītības iestādēs ar bērniem, pusaudžiem, vecākiem, kā arī individuālās un ģimenes konsultācijās.

Speciālists piedāvā:

 • Psiholoģiskā konsultēšana pieaugušajiem - 50 EUR - 45 min
 • Ģimenes  konsultācija (abi vecāki) -  55 EUR - 45 min
 • Konsultēšana, izmantojot smilšu spēles terapijas metodi, bērniem un pusaudžiem - 45 EUR - 45 min
 • EDMR( traumu pārstrāde ar acu kustībām) - 50 EUR-45 min
 • Psiholoģiskā izpēte - 45 min - 50 EUR (kopā nepieciešamas 3 reizes)
 • Atzinuma sagatavošana - 150 EUR
 • Pieņemšana: Zeļļu ielā 3 - 1, Āgenskalns
Pēc iepriekšēja pieraksta:

Evelīna Mačehina

Sertificēts izglītības un skolu psihologs. Sertificēta Smilšu spēles terapijas metodes lietotāja. Vairāk kā 17 gadu pieredze darbā ar bērniem no 6 gadu vecuma,  pusaudžiem, pieaugušajiem. Pašlaik Baltijas Psihoterapijas institūtā apgūst Integratīvo pieeju psihoterapijā.
Darba valoda- krievu.

Speciālists piedavā:

 • Psiholoģiskā konsultēšana pieaugušajiem - 50 EUR - 45 min
 • Konsultēšana, izmantojot smilšu spēles terapijas metodi - 45 EUR - 45 min
 • Pieņemšana: Zeļļu ielā 3 - 1, Āgenskalns
Pēc iepriekšēja pieraksta:

Denīze Buša

Pirmsskolas pedagogs, logopēds un speciālais pedagogs, Barboletas metodes speciālists. Vairāk kā 5 gadu pieredze strādājot ar pirmsskolas vecuma bērniem. Nodarbībās pielieto modernus materiālus, ciešā, pozitīvā sadarbībā ar bērnu, pielāgojot nodarbības tempu, metodes un materiālus jau no 2 gadu vecuma.

Speciālists piedavā:

 • Pirmreizējā logopēda konsultācija -30 EUR - 45 min
 • Logopēda nodarbības – 28 EUR– 40 min
 • Attīstošās nodarbības - 28 EUR- 40 min
 • Konsultācijas vecākiem – 30 EUR - 45 min
 • Pieņemšana: Zeļļu ielā 3 - 1, Āgenskalns
Pēc iepriekšēja pieraksta:

Džesika Devjatņikova

Audiologopēde, logopēde, veselības aprūpes speciāliste. Iepriekšēja pieredze rehabilitācijas centros, pirmsskolas izglītības iestādēs. Individuāla pieeja katram klientam. Atbilstoši katra spējām tiek sastādīts individuālais terapijas plāns. Nodarbībās pielieto Montesori terapijas elementus, mūzikas un mākslas terapijas elementus. Strādā ar bērniem no 2 gadu vecuma.

Speciālists piedavā:

 • Pirmreizēja audiologopēda konsultācija - 35 EUR- 60 min
 • Audiologopēda nodarbības - 30 EUR - 45 min
 • Attīstošās nodarbības - 30 EUR - 45 min
 • Konsultācijas vecākiem - 30 EUR - 45 min
 • Pieņemšana: Zeļļu iela 3 - 1, Āgenskalns
Pēc iepriekšēja pieraksta:

Sadarbības partneri “Sajūtu istaba” telpās

Sanita Toča

Klīniskā psiholoģe, Mg.psych., un smilšu spēles terapijas metodes lietotāja. Sadarbībā ar klientu izmantoju psiholoģiskās konsultēšanas metodes, kognitīvi biheiviorālās terapijas metodes, psihodrāmas, ACT terapijas metodes un shēmu terapijas pieeju, lai sniegtu klientam maksimāli piemērotāko atbalstu, terapijas mērķa sasniegšanā. Vairāk informācijas par mani un pieredzi darbā var atrast ieskatoties mājas lapā - blakus.lv

Speciālists piedavā:

 • Psiholoģiskā konsultēšana pieaugušajiem, pusaudžiem, vecākiem - 50 EUR- 45 min
 • Konsultēšana, izmantojot smilšu spēles terapijas metodi  bērniem, pusaudžiem, pieaugušajiem - 50 EUR - 45 min
 • Konsultācija ģimenei vai pārim - 60 EUR - 55min un 90 EUR - 90min
 • Pieņemšana: Alīses ielā 5 - 2A, Āgenskalns

Aina Kivilande

Klīniskā un veselības psiholoģe, Mg.Psych., sertificēta smilšu spēles terapijas metodes lietotāja. Turpina profesionālo attīstību, apgūstot sistēmisko ģimenes psihoterapiju. Pieredze darbā bērnu un jauniešu nometnēs, kā psiholoģei Rīgas veselības centrā un biedrībā “Patvērums “Drošā māja””, Latvijas Universitātes psiholoģiskās palīdzības centrā, kā arī vadot grupu nodarbības mazos uzņēmumos. Konsultē pieaugušos individuāli un pāros, jauniešus un bērnus no 6 gadu vecuma.

Speciālists piedavā:

 • Konsultēšana,izmantojot smilšu spēļu terapijas metodi, pieaugušajiem, jauniešiem un bērniem no ~6 gadu vecuma – 40 EUR - 45 min;
 • Psiholoģiskā konsultēšana pieaugušajiem, jauniešiem, pusaudžiem – 40 EUR - 45 min
 • Klientam aktuālas tēmas izpēte ar metaforiskajām asociatīvajām kārtīm mazā privātā grupā(3-4 cilvēki) – 40 EUR -1h no grupas (nodarbības ilgums 2-2,5 h)
 • Grupu vadīšana maziem darba kolektīviem (līdz 10 cilvēkiem) par pasūtītāja tēmu – cena pēc vienošanās
 • Pieņemšana: Alīses ielā 5 - 2A, Āgenskalns

Inga Kalviņa

Pedagogs, konsultante psiholoģijā, Sertificēta smilšu spēles terapijas metodes lietotāja. Vairāk kā 10 gadu pieredze darbā izglītības iestādēs ar bērniem, pusaudžiem, vecākiem. Savā darbā izmantoju Smilšu spēles terapijas metodi, Pasaku terapijas metodi un Metaforiski asociatīvās kārtis darbā ar ģimeni.

Speciālists piedavā:

 • Konsultēšana, izmantojot smilšu spēles terapijas metodi- 40 EUR - 45 min
 • Pasaku terapijas nodarbība - 40 EUR - 45 min
 • Vecāku konsultācijas - 45 EUR - 45 min
 • Pieņemšana: Alīses ielā 5 - 2A, Āgenskalns

Dore Balode

Psiholoģe, pāru terapeite un kognitīvi biheiviorālā psihoterapijas speciāliste apmācībā. Darba fokuss - palīdzēt uzlabot attiecību un dzīves kvalitāti, strādajot gan individuāli, gan ar pāriem. Darba metode - kognitīvi biheiviorālā psihoterapija. Šī ir efektīva darba metode ar depresiju, trauksmi, panikas lēkmēm, fobijām,atkarībām, hroniskām sāpēm u.c. Papildus izmantotās terapijas metodes - emocionāli fokusētā pāru terapija, shēmu terapija.

Speciālists piedavā:

 • Individuālā terapija 55 EUR - 50 min
 • Pāru terapija 65 - 75  EUR - 60 - 75 min
 • Pieņemšana: Zeļļu ielā 3 - 1, Āgenskalns
Pēc iepriekšēja pieraksta:

Gita Kalniņa

Sertificēta smilšu spēles terapijas metodes praktizētāja. Izglītības un skolu, klīniskā un veselības psiholoģe (reģistrēta Psihologu reģistrā). Pieredze, strādājot kā krīzes intervences speciālistei krīžu un konsultāciju centrā “Skalbes” un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā, un ārpakalpojumā vadot atbalsta grupas vardarbībā cietušām sievietēm un jauniešiem priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas samazināšanai. Zināšanas papildinātas apgūstot terapeitiskās tehnikas darbā ar vardarbībā cietušiem bērniem, traumu terapijas metodi, cienošās jeb nevardarbīgās komunikācijas metodi. Konsultē pieaugušos, jauniešus un bērnus no 4 gadu vecuma.

Speciālists piedavā:

 • Psiholoģiskā konsultēšana pieaugušajiem 50 EUR - 45 min
 • Ģimenes konsultācija (abi vecāki) - 55 EUR - 45 min
 • Konsultēšana, izmantojot smilšu spēles terapijas metodi, bērniem un pusaudžiem- 45 EUR - 45 min
 • Pieņemšana: Alīses ielā 5- 2 A, Āgenskalns

Pēc iepriekšēja pieraksta:

Sanita Drone

Pirmsskolas pedagogs, sertificēts privātskolotājs.Vairāk kā 8 gadu pieredze strādājot ar pirmsskolas un sākumskolas bērniem.Savā darbā pielieto gan individuāli izstrādātas mācību metodes, gan Montesori pedagoģijas metodes. Darbā ar bērnu tiek ņemtas vērā katra bērna individuālās īpašības, vajadzības un jau apgūtās prasmes (iemaņas).

Speciālists piedāvā:

 • Individuālās nodarbības bērniem vecumā no 4 līdz 8 gadiem un bērna sagatavošana skolai – 27 EUR - 40 min.
 • Sākumskolas bērniem atbalsts mācībās (visos mācību priekšmetos)- 27 EUR - 40 min
 • Latviešu valodas apguve bērniem un pieaugušajiem - 27 EUR - 40 min
 • Iztēles un fantāziju veicinošas radošās nodarbības: zīmēšana, veidošana, rokdarbi - 27 EUR -40 min
 • Pieņemšana: Alīses ielā 5 - 2A, Āgenskalns
Pēc iepriekšēja pieraksta:

Una Rēķe

Sertificēta deju un kustību terapeite. Pieredze darbā ar personām ar smagiem un vidējiem psihiska rakstura un funkcionāliem traucējumiem, bērnu un pieaugušo psihiatrijā, rehabilitācijā. Deju un kustību terapijā nav pareizi, nav nepareizi! Ir tikai tāda kustība, kāda tā Jums ir iespējama, patīkama un nepieciešama šobrīd! Izmainot ķermeņa kustību, iespējams, mainās noskaņojums, domas un emocijas. Šī terapija piedāvā iespēju paskatīties uz grūtībām un risināt tās no cita skatu punkta, caur ķermeni un kustību. Deju un kustību terapija ir piemērota bērniem, pieaugušajiem un senioriem, grūtniecēm, kā arī personām ar kustību ierobežojumiem vai ratiņkrēslā.

Speciālists piedavā:

 • Cena par 60 minūšu deju un kustību terapijas sesiju - 45 EUR
 • Cena par 30 minūšu deju un kustību terapijas sesiju - 35 EUR
 • Pieņemšana: Alīses ielā 5 - 2A, Āgenskalns
Pēc iepriekšēja pieraksta: