Mūsu speciālisti

Ilze Būmane

Rehabilitējošais pedagogs, Montesori terapeite, Sertificēta Smilšu spēles terapijas metodes lietotāja un SIA "Sajūtu istaba" dibinātāja. Vairāk kā 15 gadu pieredze strādājot ar pirmsskolas un sākumskolas bērniem. Savā darbā pielieto Smilšu spēles terapijas metodi, Montesori terapiju, zīmējumu projektīvās metodes un metaforiski asociatīvās kartiņas darbā ar ģimeni. Klientiem piedāvā Baha ziedu terapijas individuālos maisījumus. Studē Rīgas Geštalta institūtā.

Speciālists piedavā:

 • Konsultēšana, izmantojot smilšu spēles terapijas metodi, bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem- 50 EUR - 45 min
 • Attīstošās nodarbības - 50 EUR- 45 min
 • Konsultācijas vecākiem - 55 EUR- 45 min
 • Individuālais Baha ziedu maisījums līdz 7 ziediem - 10 EUR
 • Pieņemšana: Zeļļu ielā 3 - 1, Āgenskalnā - pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās

Laura Ozola

Sertificēts konsultatīvais psihologs, sertificēts izglītības un skolu psihologs. Cienošas komunikācijas trenere. Neformālās izglītības metožu praktiķe. Savā darbā pielieto Smilšu spēļu terapiju un ir serticēta metodes lietotāja, kā arī EDMR tehniku. Veic psiholoģisko un intelektuālo izpēti vecumā no 6.g.-18.g.Vada grupu nodarbības, vebinārus, atbalsta grupas- pusaudžiem, pedagogiem, vecākiem. 10 gadu pieredze darbā izglītības iestādēs ar bērniem, pusaudžiem, vecākiem, kā arī individuālās un ģimenes konsultācijās. Darba valoda: latviešu, krievu un angļu.

Speciālists piedāvā:

 • Psiholoģiskā konsultēšana pieaugušajiem - 50 EUR - 45 min
 • Ģimenes  konsultācija (abi vecāki) -  55 EUR - 45 min
 • Konsultēšana, izmantojot smilšu spēles terapijas metodi, bērniem un pusaudžiem - 45 EUR - 45 min
 • EDMR( traumu pārstrāde ar acu kustībām) - 50 EUR-45 min
 • Psiholoģiskā izpēte - 45 min - 50 EUR (kopā nepieciešamas 3 reizes)
 • Atzinuma sagatavošana - 150 EUR
 • Pieņemšana: Zeļļu ielā 3 - 1, Āgenskalnā - pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās, piektdienās
Pēc iepriekšēja pieraksta:

Evelīna Mačehina

Sertificēts izglītības un skolu psihologs. Sertificēta Smilšu spēles terapijas metodes lietotāja. Savā darbā pielieto EDMR tehniku. Vairāk kā 18 gadu pieredze darbā ar bērniem no 6 gadu vecuma,  pusaudžiem, pieaugušajiem.  
Darba valoda- krievu.

Speciālists piedavā:

 • Psiholoģiskā konsultēšana pieaugušajiem - 50 EUR - 45 min
 • Konsultēšana, izmantojot smilšu spēles terapijas metodi - 45 EUR - 45 min
 • EDMR( traumu pārstrāde ar acu kustībām) - 50 EUR-45 min
 • Pieņemšana: Zeļļu ielā 3 - 1, Āgenskalnā - sestdienās
Pēc iepriekšēja pieraksta:

Gita Kalniņa

Sertificēta smilšu spēles terapijas metodes praktizētāja. Izglītības un skolu, klīniskā un veselības psiholoģe (reģistrēta Psihologu reģistrā). Pieredze, strādājot kā krīzes intervences speciālistei krīžu un konsultāciju centrā “Skalbes” un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā, un ārpakalpojumā vadot atbalsta grupas vardarbībā cietušām sievietēm un jauniešiem priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas samazināšanai. Zināšanas papildinātas apgūstot terapeitiskās tehnikas darbā ar vardarbībā cietušiem bērniem, traumu terapijas metodi, cienošās jeb nevardarbīgās komunikācijas metodi. Konsultē pieaugušos, jauniešus un bērnus no 4 gadu vecuma.

Speciālists piedavā:

 • Psiholoģiskā konsultēšana pieaugušajiem 50 EUR - 45 min
 • Ģimenes konsultācija (abi vecāki) - 55 EUR - 45 min
 • Konsultēšana, izmantojot smilšu spēles terapijas metodi, bērniem un pusaudžiem- 45 EUR - 45 min
 • Pieņemšana: Alīses ielā 5- 2 A, Āgenskalnā - sestdienās

Pēc iepriekšēja pieraksta:

Marija Legzdiņa

Sertificēta psiholoģe klīniskajā un veselības psiholoģijā. Sertificēta smilšu spēles terapijas un dialektiskās biheiviorālās terapijas metožu praktizētāja. Vairāk kā 5 gadu pieredze strādājot Bērnu universitātes slimnīcā, psihiatrijas novietnē darbā ar dažāda vecuma bērniem un viņu vecākiem. Savā darbā izmanto dažādas konsultēšanas metodes, tai skaitā smilšu spēles, pasaku terapijas metodes,asociatīvās kārtis, zīmējumus, u.c.Veic intelekta, emocionālās sfēras un kognitīvo izpēti bērniem, jauniešiem, kā arī veic ADOS testu (autisma diagnostikā) no 6 līdz 18 g.v. Vada grupu nodarbības,lekcijas un seminārus. Darba valoda: latviešu, krievu un angļu.

Speciālists piedavā:

 • Psiholoģiskā konsultēšana pieaugušajiem - 50 EUR - 45 min
 • Ģimenes  konsultācija (abi vecāki) -  55 EUR - 45 min
 • Konsultēšana, izmantojot smilšu spēles terapijas metodi, bērniem un pusaudžiem - 45 EUR - 45 min
 • Psiholoģiskā izpēte - 45 min - 50 EUR (kopā nepieciešamas 3 reizes)
 • Atzinuma sagatavošana - 150 EUR
 • Pieņemšana: Alīses ielā 5 - trešdienās un Zeļļu ielā 3 - 1, sestdienās, Āgenskalnā
Pēc iepriekšēja pieraksta:

Anete Mošņikovska

Klīniskais psihologs, izglītības psihologs, sertificēta vecāku mācību programmas BEA (Bērna emocionālā audzināšana) vadītāja, smilšu spēļu terapijas metodes lietotāja. Krīžu intervences speciāliste.Piedāvā psiholoģisko konsultēšanu visām vecuma grupām. Veic intelekta, kognitīvo spēju, kā arī emocionālās un personības sfēras izpēti gan bērniem, gan pieaugušajiem. Bērniem līdz 6. klasei veic specifisku mācīšanās iemaņu traucējumu precīzāku noteikšanu, izmantojot latviešu valodas un matemātikas sasnieguma testu (LMST-II). Veic arī autisma diagnostikas (ADOS) testu visām vecuma grupām.
Darba valoda: latviešu, krievu.

Speciālists piedavā:

 • Psiholoģiskā konsultēšana pieaugušajiem, pusaudžiem, vecākiem - 50 EUR- 55 min
 • Konsultēšana, izmantojot smilšu spēles terapijas metodi bērniem, pusaudžiem, pieaugušajiem - 50 EUR - 45 min
 • Psiholoģiskā konsultēšana pieaugušajiem - 50 EUR - 55 min
 • Ģimenes konsultācija (abi vecāki) - 55 EUR - 55 min
 • Psiholoģiskā izpēte - 60 min - 50 EUR (kopā nepieciešamas 3 reizes)
 • Atzinuma sagatavošana - 150 EUR
 • Pieņemšana: Alīses ielā 5 - 2A, Āgenskalnā – ceturtdienās un svētdienās
Pēc iepriekšēja pieraksta:

Džesika Devjatņikova

Audiologopēde, veselības aprūpes speciāliste. Iepriekšēja pieredze rehabilitācijas centros, pirmsskolas izglītības iestādēs. Individuāla pieeja katram klientam. Atbilstoši katra spējām tiek sastādīts individuālais terapijas plāns. Nodarbībās pielieto Montesori terapijas elementus, mūzikas un mākslas terapijas elementus. Strādā ar bērniem no 2 gadu vecuma.

Speciālists piedavā:

 • Pirmreizēja audiologopēda konsultācija - 40 EUR- līdz 50 min
 • Audiologopēda nodarbības - 30 EUR - 40 min
 • Miofunkcionālā speciālista pirmreizējā konsultācija - 50 EUR- 50 min
 • Miofunkcionālā speciālista atkārtota konsultācija - 40 EUR - 40 min
 • Bērna novērtējuma ziņojums - 50 EUR
 • Pieņemšana: Zeļļu iela 3 - 1, Āgenskalnā - otrdienās, trešdienās un piektdienās
Pēc iepriekšēja pieraksta:

Dita Krēsliņa

Audiologopēds, ārstniecības persona, pirmsskolas pedagogs (izglītība iegūta Lielbritānijā), Lietišķās uzvedības analīzes (ABA) terapeits apmācībā. Vairāk kā 13 gadu pieredze strādājot ar pirmsskolas un sākumsskolas vecuma bērniem gan Latvijā, gan Lielbritānijā. Plaša pieredze strādājot pirmsskolas, vispārējās un speciālās izglītības iestādēs, kā arī privāti ar klientiem.  Speciālista darba specifika: runas un valodas attīstības traucējumi, komunikācijas funkcijas traucējumi, autiska spektra traucējumi. Katram klientam tiek sastādīts individuāls terapijas plāns.
Darba valoda: latviešu un angļu.

Speciālists piedavā:

 • Pirmreizēja audiologopēda konsultācija – 40 EUR – līdz 50min
 • Audiologopēda nodarbības - 30 EUR – 40 min
 • Lietišķās uzvedības analīzes (ABA) pirmreizēja konsultācija – 55 EUR – līdz 50 min
 • ABA terapijas nodarbības – 40 EUR – 40 min
 • Pieņemšana: Zeļļuielā 3-1, Āgenskalnā – pirmdienās, ceturtdienās
Pēc iepriekšēja pieraksta:

Jana Grancovska

Mg.sc.soc., audiologopēde, ārstniecības persona. Terapijā tiek pielietotas vecumam un personībai piemērotākās metodes. Katra bērna spējām tiek sastādīts individuāls terapijas plāns. Pieredze strādājot ar runas un valodas attīstības traucējumiem, dzirdes traucējumiem un miofunkcionālajiem traucējumiem.
Speciālists piedāvā agrīnās attīstības izvērtēšanu, izmantojot Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metodi (MFAD) bērniem no dzimšanas līdz 3 gadu vecumam.

Speciālists piedavā:

 • Pirmreizēja audiologopēda konsultācija - 40 EUR- līdz 50 min
 • Audiologopēda nodarbības - 30 EUR - 40 min
 • Miofunkcionālā speciālista pirmreizējā konsultācija - 50 EUR- 50 min
 • Miofunkcionālā speciālista atkārtota konsultācija- 40 EUR - 40 min
 • Bērna novērtējuma ziņojums - 50 EUR
 • Mihenes funkcionālās attīstības diagnostika - 72 EUR
 • Pieņemšana: Zeļļu iela 3 - 1 , Āgenskalnā - sestdienās
Pēc iepriekšēja pieraksta:

Sadarbības partneri “Sajūtu istaba” telpās

Sanita Toča

Klīniskā psiholoģe, Mg.psych., un smilšu spēles terapijas metodes lietotāja. Sadarbībā ar klientu izmantoju psiholoģiskās konsultēšanas metodes, kognitīvi biheiviorālās terapijas metodes, psihodrāmas, ACT terapijas metodes un shēmu terapijas pieeju, lai sniegtu klientam maksimāli piemērotāko atbalstu, terapijas mērķa sasniegšanā.

Speciālists piedavā:

 • Psiholoģiskā konsultēšana pieaugušajiem, pusaudžiem, vecākiem - 50 EUR- 45 min
 • Konsultēšana, izmantojot smilšu spēles terapijas metodi  bērniem, pusaudžiem, pieaugušajiem - 50 EUR - 45 min
 • Konsultācija ģimenei vai pārim - 60 EUR - 55min un 90 EUR - 90min
 • Pieņemšana: Alīses ielā 5 - 2A, Āgenskalnā - pirmdienās, otrdienās

Marta Rubīna

Psiholoģe (Mg.psych) klīniskās un veselības, kā arī konsultatīvās psiholoģijas jomā. Izaugsmes konsultante, liela pieredze karjeras izpētē un konsultēšanā. Sniedz psiholoģiskās konsultācijas visām vecuma grupām, savā darbā integrē dažādas pieejas:  KBT, psihodrāmas, mākslas terapijas u.c. Apgūta koučinga konsultēšanas metode izaugsmes konsultācijām. Veic intelekta, emocionālās sfēras un kognitīvo izpēti bērniem, jauniešiem no 6 līdz 18 g.v. Sertificēta vecāku mācību programmas BEA (Bērna emocionālā audzināšana) vadītāja. Konsultācijas ir pieejamas latviešu un angļu valodā.

Speciālists piedavā:

 • Psihologa konsultācijas bērniem, pusaudžiem unpieaugušajiem  - 40 EUR - 50 min
 • Karjeras izpētes un izvēles konsultācijas skolēniem, jauniešiem - 40 EUR - 50 min
 • Izaugsmes konsultācijas pieaugušajiem (karjeras maiņas, pārkvalificēšanās, darba meklēšanas u.c) - 40 EUR - 50 min
 • Psiholoģiskā izpēte - 40 EUR - 50 min  (kopā nepieciešamas 3 reizes)
 • Atzinuma sagatavošana - 140 EUR
 • Pieņemšana: Zeļļu ielā 3-1, Āgenskalnā – sestdienās
Pēc iepriekšēja pieraksta:

Inga Kalviņa

Pedagogs, konsultante psiholoģijā, Sertificēta smilšu spēles terapijas metodes lietotāja. Vairāk kā 10 gadu pieredze darbā izglītības iestādēs ar bērniem, pusaudžiem, vecākiem. Savā darbā izmantoju Smilšu spēles terapijas metodi, Pasaku terapijas metodi un Metaforiski asociatīvās kārtis darbā ar ģimeni.

Speciālists piedavā:

 • Konsultēšana, izmantojot smilšu spēles terapijas metodi- 40 EUR - 45 min
 • Pasaku terapijas nodarbība - 40 EUR - 45 min
 • Vecāku konsultācijas - 45 EUR - 45 min
 • Pieņemšana: Alīses ielā 5 - 2A, Āgenskalnā - piektdienās

Sanita Drone

Pirmsskolas pedagogs, sertificēts privātskolotājs.Vairāk kā 8 gadu pieredze strādājot ar pirmsskolas un sākumskolas bērniem.Savā darbā pielieto gan individuāli izstrādātas mācību metodes, gan Montesori pedagoģijas metodes. Darbā ar bērnu tiek ņemtas vērā katra bērna individuālās īpašības, vajadzības un jau apgūtās prasmes (iemaņas).

Speciālists piedāvā:

 • Individuālās nodarbības bērniem vecumā no 4 līdz 8 gadiem un bērna sagatavošana skolai – 27 EUR - 40 min.
 • Sākumskolas bērniem atbalsts mācībās (visos mācību priekšmetos)- 27 EUR - 40 min
 • Latviešu valodas apguve bērniem un pieaugušajiem - 27 EUR - 40 min
 • Iztēles un fantāziju veicinošas radošās nodarbības: zīmēšana, veidošana, rokdarbi - 27 EUR -40 min
 • Pieņemšana: Alīses ielā 5 - 2A, Āgenskalnā - sestdienās
Pēc iepriekšēja pieraksta:

Una Rēķe

Sertificēta deju un kustību terapeite. Pieredze darbā ar personām ar smagiem un vidējiem psihiska rakstura un funkcionāliem traucējumiem, bērnu un pieaugušo psihiatrijā, rehabilitācijā. Deju un kustību terapijā nav pareizi, nav nepareizi! Ir tikai tāda kustība, kāda tā Jums ir iespējama, patīkama un nepieciešama šobrīd! Izmainot ķermeņa kustību, iespējams, mainās noskaņojums, domas un emocijas. Šī terapija piedāvā iespēju paskatīties uz grūtībām un risināt tās no cita skatu punkta, caur ķermeni un kustību. Deju un kustību terapija ir piemērota bērniem, pieaugušajiem un senioriem, grūtniecēm, kā arī personām ar kustību ierobežojumiem vai ratiņkrēslā.

Speciālists piedavā:

 • 60 minūšu deju un kustību terapijas sesija pieaugušajiem- 50 EUR
 • 30 minūšu deju un kustību terapijas sesiju bērniem un pusaudžiem - 45 EUR
 • Pieņemšana: Alīses ielā 5 - 2A, Āgenskalnā - piektdienās
Pēc iepriekšēja pieraksta: