Kas ir Sajūtu istaba?

"Sajūtu istaba" ir vieta, kur konsultē dažādu speciālistu kopums, ar kopēju mērķi, stiprināt Latvijas ģimenes un sniegt gan pieaugušajiem, gan bērniem nepieciešamo atbalstu.

Droši rakstiet!
Smilšu fotogrāfija.

Sajūtu istaba piedāvā

Ilzes Būmanes portrets

Ilze Būmane

Rehabilitējošais pedagogs, Montesori terapeite, Sertificēta Smilšu spēles terapijas metodes lietotāja un SIA "Sajūtu istaba" dibinātāja. Vairā kā 15 gadu pieredze strādājot ar pirmsskolas un sākumskolas bērniem. Savā darbā pielieto Smilšu spēles terapijas metodi, Montesori terapiju, zīmējumu projektīvās metodes un metaforiski asociatīvās kartiņas darbā ar ģimeni. Klientiem piedāvā arī Baha ziedu terapijas individuālos maisījumus.

Inga Kļavina portrets

Inga Kalviņa

Pedagogs, konsultante psiholoģijā, Sertificēta smilšu spēles terapijas metodes lietotāja. Vairāk kā 10 gadu pieredze darbā izglītības iestādēs ar bērniem, pusaudžiem, vecākiem. Savā darbā izmantoju Smilšu spēles terapijas metodi, Pasaku terapijas metodi un Metaforiski asociatīvās kārtis darbā ar ģimeni.

Ilzes Būmanes portrets

Laura Ozola

Sertificēts konsultatīvais psihologs, sertificēts izglītības un skolu psihologs. Cienošas komunikācijas trenere. Neformālās izglītības metožu praktiķe. Savā darbā pielieto Smilšu spēļu terapiju un ir serticēta metodes lietotāja, kā arī EDMR tehniku. Veic psiholoģisko un intelektuālo izpēti vecumā no 6.g.-18.g.Vada grupu nodarbības, vebinārus, atbalsta grupas- pusaudžiem, pedagogiem, vecākiem. 10 gadu pieredze darbā izglītības iestādēs ar bērniem, pusaudžiem, vecākiem, kā arī individuālās un ģimenes konsultācijās.

Ilzes Būmanes portrets

Sanita Drone

Pirmsskolas pedagogs, sertificēts privātskolotājs.Vairāk kā 8 gadu pieredze strādājot ar pirmsskolas un sākumskolas bērniem.Savā darbā pielieto gan individuāli izstrādātas mācību metodes, gan Montesori pedagoģijas metodes. Darbā ar bērnu tiek ņemtas vērā katra bērna individuālās īpašības, vajadzības un jau apgūtās prasmes (iemaņas).
Denize Buša portrets

Denīze Buša

Pirmsskolas pedagogs, logopēds un speciālais pedagogs, Barboletas metodes speciālists. Vairāk kā 5 gadu pieredze strādājot ar pirmsskolas vecuma bērniem. Nodarbībās pielieto modernus materiālus, ciešā, pozitīvā sadarbībā ar bērnu, pielāgojot nodarbības tempu, metodes un materiālus jau no 2 gadu vecuma.
Sanita Toča portrets

Sanita Toča

Klīniskā psiholoģe, Mg.psych., un smilšu spēles terapijas metodes lietotāja. Sadarbībā ar klientu izmantoju psiholoģiskās konsultēšanas metodes, kognitīvi biheiviorālās terapijas metodes, psihodrāmas, ACT terapijas metodes un shēmu terapijas pieeju, lai sniegtu klientam maksimāli piemērotāko atbalstu, terapijas mērķa sasniegšanā. Vairāk informācijas par mani un pieredzi darbā var atrast ieskatoties mājas lapā - blakus.lv
Una Rēķe portrets

Una Rēķe

Sertificēta deju un kustību terapeite. Pieredze darbā ar personām ar smagiem un vidējiem psihiska rakstura un funkcionāliem traucējumiem, bērnu un pieaugušo psihiatrijā, rehabilitācijā. Deju un kustību terapijā nav pareizi, nav nepareizi! Ir tikai tāda kustība, kāda tā Jums ir iespējama, patīkama un nepieciešama šobrīd! Izmainot ķermeņa kustību, iespējams, mainās noskaņojums, domas un emocijas. Šī terapija piedāvā iespēju paskatīties uz grūtībām un risināt tās no cita skatu punkta, caur ķermeni un kustību. Deju un kustību terapija ir piemērota bērniem, pieaugušajiem un senioriem, grūtniecēm, kā arī personām ar kustību ierobežojumiem vai ratiņkrēslā.
Aina Kivilande portrets

Aina Kivilande

Klīniskā un veselības psiholoģe, Mg.Psych., sertificēta smilšu spēles terapijas metodes lietotāja. Turpina profesionālo attīstību, apgūstot sistēmisko ģimenes psihoterapiju. Pieredze darbā bērnu un jauniešu nometnēs, kā psiholoģei Rīgas veselības centrā un biedrībā “Patvērums “Drošā māja””, Latvijas Universitātes psiholoģiskās palīdzības centrā, kā arī vadot grupu nodarbības mazos uzņēmumos. Konsultē pieaugušos individuāli un pāros, jauniešus un bērnus no 6 gadu vecuma.

Lūdzu atstājiet savu ziņu

Paldies! Ziņojums nosūtīts.
Ups! Notikusi kļūda. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz!