Logopēds

Logopēds ir speciālists, kas strādā ar pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, novērtē, diagnosticē un novērš runas un valodas traucējumus.

Kā zinat, kad ir nepieciešams logopēds?

  • Ja divu,divarpus gadu vecumā bērna vārdu krājumā ir tikai daži desmiti vārdu;
  • Ja bērns divarpus, triju, četru gadu vecumā runā “savā” valodā, kuru saprot tikai ģimenē;
  • Ja bērns sācis runāt pārāk vēlu (piemēram, ja ap triju gadu vecumu bērns runā tikai zilbes vai dažus vārdus);
  • Ja bērns neizrunā skaņas, jauc vai aizstāj tās ar citām skaņām:

Skaņu izrunas attīstība-

2 gadi- P, B, M, N

3 gadi- T, D, K, G

4 gadi- F, V, S, Z, C, DZ, L

5 gadi- H, J, Ķ, Ģ, Ņ, Ļ

6 gadi- Š, Ž, Č, DŽ, R

7 gadi- visas skaņas;

  • Ja bērns nepareizi lieto dzimtes, skaitļus, locījumus, ir vērojama nepareiza vārdu kārtība teikumos, nelieto prievārdus, skolēns nelieto garumzīmes, pieturzīmes, pārsakās/aizstāj burtus un/vai zilbes;
  • Ja bērnam ir traucēta valodas sapratne (neizprot, ko viņam saka);
  • Ja bērnam ir balss traucējumi;
  • Ja bērnam ir runas ritma un tempa traucējumi (stostīšanās);
  • Ja bērnam ir dzirdes traucējumi,kā rezultātā valoda dabiski nespēj attīstīties;
  • Ja bērnam ir specifiski attīstības traucējumi.

Denīze Buša

Pirmsskolas pedagogs, logopēds un speciālais pedagogs, Barboletas metodes speciālists. Vairāk kā 5 gadu pieredze strādājot ar pirmsskolas vecuma bērniem. Nodarbībās pielieto modernus materiālus, ciešā, pozitīvā sadarbībā ar bērnu, pielāgojot nodarbības tempu, metodes un materiālus jau no 2 gadu vecuma.

Pēc iepriekšēja pieraksta:

Citi pakalpojumi