Logopēds un audiologopēds

Logopēds ir speciālists, kas strādā ar pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, novērtē, diagnosticē un novērš runas un valodas traucējumus.

Audiologopēds ir funkcionālais speciālists, kas veic runas un valodas, komunikācijas spēju, fonācijas un rīšanas traucējumu novērtēšanu, diagnostiku un korekciju. Arī audiologopēds pilda logopēda funkcijas un strādā ar bērniem jau no 2 gadu vecuma. Nodarbības vada krievu un latviešu valodā.

Kā zināt, kad ir nepieciešams logopēds?

 • Ja divu, divarpus gadu vecumā bērna vārdu krājumā ir tikai daži desmiti vārdu;
 • Ja bērns divarpus, triju, četru gadu vecumā runā “savā” valodā, kuru saprot tikai ģimenē;
 • Ja bērns sācis runāt pārāk vēlu (piemēram, ja ap triju gadu vecumu bērns runā tikai zilbes vai dažus vārdus);
 • Ja bērns neizrunā skaņas, jauc vai aizstāj tās ar citām skaņām;
 • Ja bērns nepareizi lieto dzimtes, skaitļus, locījumus, ir vērojama nepareiza vārdu kārtība teikumos, nelieto prievārdus, skolēns nelieto garumzīmes, pieturzīmes, pārsakās/aizstāj burtus un/vai zilbes;
 • Ja bērnam ir traucēta valodas sapratne (neizprot, ko viņam saka);
 • Ja bērnam ir balss traucējumi;
 • Ja bērnam ir runas ritma un tempa traucējumi (stostīšanās);
 • Ja bērnam ir dzirdes traucējumi,kā rezultātā valoda dabiski nespēj attīstīties;
 • Ja bērnam ir specifiski attīstības traucējumi.

Kad ir nepieciešams audiologopēds?

 • Nepareiza skaņu izruna, skaņu jaukšanas vai aizstāšanas, atsevišķu skaņu neizrunāšana.
 • Valodas sapratnes traucējumi.
 • Fonemātikas traucējumi.
 • Valodas attīstības aizture.
 • Lasīšanas un rakstīšanas traucējumi, mācīšanās grūtības.
 • Balss traucējumi.
 • Runas tempa un ritma traucējumi.
 • Košļāšanas un rīšanas grūtības.
 • Pastiprināta siekalošanās.
 • Komunikācijas traucējumi,  nepieciešama alternatīvas un augmentatīvās komunikācijas pielāgošana.

Denīze Buša

Pirmsskolas pedagogs, logopēds un speciālais pedagogs, Barboletas metodes speciālists. Vairāk kā 5 gadu pieredze strādājot ar pirmsskolas vecuma bērniem. Nodarbībās pielieto modernus materiālus, ciešā, pozitīvā sadarbībā ar bērnu, pielāgojot nodarbības tempu, metodes un materiālus jau no 2 gadu vecuma.

Pēc iepriekšēja pieraksta:

Džesika Devjatņikova

Audiologopēde, logopēde, veselības aprūpes speciāliste. Iepriekšēja pieredze rehabilitācijas centros, pirmsskolas izglītības iestādēs. Individuāla pieeja katram klientam. Atbilstoši katra spējām tiek sastādīts individuālais terapijas plāns. Nodarbībās pielieto Montesori terapijas elementus, mūzikas un mākslas terapijas elementus. Strādā ar bērniem no 2 gadu vecuma.

Pēc iepriekšēja pieraksta:

Citi pakalpojumi