Logopēds, audiologopēds un miofunkcionālā terapija

Logopēds ir speciālists, kas strādā ar pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, novērtē, diagnosticē un novērš runas un valodas traucējumus.

Audiologopēds ir funkcionālais speciālists, kas veic runas un valodas, komunikācijas spēju, fonācijas un rīšanas traucējumu novērtēšanu, diagnostiku un korekciju. Arī audiologopēds pilda logopēda funkcijas un strādā ar bērniem jau no 2 gadu vecuma. Nodarbības vada krievu un latviešu valodā.

Kā zināt, kad ir nepieciešams logopēds?

 • Ja divu, divarpus gadu vecumā bērna vārdu krājumā ir tikai daži desmiti vārdu;
 • Ja bērns divarpus, triju, četru gadu vecumā runā “savā” valodā, kuru saprot tikai ģimenē;
 • Ja bērns sācis runāt pārāk vēlu (piemēram, ja ap triju gadu vecumu bērns runā tikai zilbes vai dažus vārdus);
 • Ja bērns neizrunā skaņas, jauc vai aizstāj tās ar citām skaņām;
 • Ja bērns nepareizi lieto dzimtes, skaitļus, locījumus, ir vērojama nepareiza vārdu kārtība teikumos, nelieto prievārdus, skolēns nelieto garumzīmes, pieturzīmes, pārsakās/aizstāj burtus un/vai zilbes;
 • Ja bērnam ir traucēta valodas sapratne (neizprot, ko viņam saka);
 • Ja bērnam ir balss traucējumi;
 • Ja bērnam ir runas ritma un tempa traucējumi (stostīšanās);
 • Ja bērnam ir dzirdes traucējumi,kā rezultātā valoda dabiski nespēj attīstīties;
 • Ja bērnam ir specifiski attīstības traucējumi.

Kad ir nepieciešams audiologopēds?

 • Nepareiza skaņu izruna, skaņu jaukšanas vai aizstāšanas, atsevišķu skaņu neizrunāšana.
 • Valodas sapratnes traucējumi.
 • Fonemātikas traucējumi.
 • Valodas attīstības aizture.
 • Lasīšanas un rakstīšanas traucējumi, mācīšanās grūtības.
 • Balss traucējumi.
 • Runas tempa un ritma traucējumi.
 • Košļāšanas un rīšanas grūtības.
 • Pastiprināta siekalošanās.
 • Komunikācijas traucējumi,  nepieciešama alternatīvas un augmentatīvās komunikācijas pielāgošana.

Minhenes funkcionālā attīstības diagnostika (MFAD)

Izmantojot Minhenes funkcionālās attīstības diagnostiku (MFAD), iespējams novērtēt bērnu no dzimšanas līdz 3 gadu vecumam.  Tiek izvērtētas septiņas jomas: staigāšanas prasmes, roku veiklība,uztveres attīstība,runas attīstība,valodas sapratne, sociālās prasmes un patstāvības attīstība. Šī diagnostikas metode ļauj noteikt, kādam vecumam atbilst bērna prasmes šajās jomās. Diagnostikā iegūtos rezultātus apkopojot, vecākiem tiek sniegts bērna attīstības raksturojums.  Pēc diagnostikas veikšanas iegūtie rezultāti tiek apkopoti un sagatavots rezultātu kopsavilkums ar ieteikumiem vecākiem. MFAD veic audiologopēde, veselības aprūpes speciāliste Jana Grancovska.

Džesika Devjatņikova

Audiologopēde, veselības aprūpes speciāliste. Iepriekšēja pieredze rehabilitācijas centros, pirmsskolas izglītības iestādēs. Individuāla pieeja katram klientam. Atbilstoši katra spējām tiek sastādīts individuālais terapijas plāns. Nodarbībās pielieto Montesori terapijas elementus, mūzikas un mākslas terapijas elementus. Strādā ar bērniem no 2 gadu vecuma.

Pēc iepriekšēja pieraksta:

Dita Krēsliņa

Audiologopēds, ārstniecības persona, pirmsskolas pedagogs (izglītība iegūta Lielbritānijā), Lietišķās uzvedības analīzes (ABA) terapeits apmācībā. Vairāk kā13 gadu pieredze strādājot ar pirmsskolas un sākumsskolas vecuma bērniem gan Latvijā, gan Lielbritānijā. Plaša pieredze strādājot pirmsskolas, vispārējās un speciālās izglītības iestādēs, kā arī privāti ar klientiem.  Speciālista darba specifika: runas un valodas attīstības traucējumi, komunikācijas funkcijas traucējumi, autiska spektra traucējumi. Katram klientam tiek sastādīts individuāls terapijas plāns. Terapijas laikā Dita iepazīst katra bērna personībuun palīdz realizēt viņa/as potenciālu attiecīgi pēc klienta individuālajām spējām. Darba valoda: latviešu un angļu.

Pēc iepriekšēja pieraksta:

Jana Grancovska

Mg.sc.soc., audiologopēde, ārstniecības persona. Terapijā tiek pielietotas vecumam un personībai piemērotākās metodes. Katra bērna spējām tiek sastādīts individuāls terapijas plāns. Pieredze strādājot ar runas un valodas attīstības traucējumiem, dzirdes traucējumiem un miofunkcionālajiem traucējumiem. Pieņem bērnus no 2 gadu vecuma.Speciālists piedāvā agrīnās attīstības izvērtēšanu, izmantojot Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metodi (MFAD) bērniem no dzimšanas līdz 3 gadu vecumam.

Pēc iepriekšēja pieraksta:

Citi pakalpojumi