Attīstošās nodarbības

Mūsu galvenais uzdevums ir nodrošināt bērniem brīvību un patstāvību, ieinteresēt tos darbībā, kas palīdzēs viņiem pašiem izzināt reālo pasauli.

Piedāvājam:

 • Skolas sagatavošanas nodarbības
 • Valodas attīstošās nodarbības
 • Sākumskolas bērniem atbalstu mācībās
 • Zīmējumu analītiskās nodarbības
 • Speciālā pedagoga attīstošās nodarbības
 • Rokdarbu un radošās pašizpausmes nodarbības
 • Latviešu valodas apguves nodarbības  pieaugušajiem un bērniem

Speciālais pedagogs palīdzēs rast risinājumus ja bērnam ir:

 • Vecumam neatbilstoša attīstība un sociālās iemaņas
 • Vājas sekmes mācību priekšmetos
 • Mācību motivācijas trūkums
 • Zemas dzimtās valodas un matemātikas apguves prasmes
 • Nespēja adaptēties klases un grupas darbā
 • Zems pašvērtējums, kā arī nedrošība par savām spējām
 • Izteikti uzvedības traucējumi
 • Ilgstošas un noturīgas emocionāla rakstura problēmas
 • Nespēja organizēt un plānot savu mācību darbu

Denīze Buša

Pirmsskolas pedagogs, logopēds un speciālais pedagogs, Barboletas metodes speciālists. Vairāk kā 5 gadu pieredze strādājot ar pirmsskolas vecuma bērniem. Nodarbībās pielieto modernus materiālus, ciešā, pozitīvā sadarbībā ar bērnu, pielāgojot nodarbības tempu, metodes un materiālus jau no 2 gadu vecuma.

Pēc iepriekšēja pieraksta:

Citi pakalpojumi