Psihologa konsultācijas un atzinumi

Psiholoģiskā konsultācija ir brīdis, kad sastapties ar sevi. Ieklausīties savās domās un jūtās. Tā palīdz izzināt sevi un saprast kādēļ rīkojos tā, lai gan zinu, ka gribas darīt savādāk. Konsultācijas ļauj sevi iepazīt, atklāt pa īstam un no jauna iemīlēt.

Piedāvājam

  • Konsultācijas pieaugušajiem, pusaudžiem un bērniem, izmantojot psiholoģiskās konsultēšanas pieejas.
  • Psihologa atbalstu negatīvu pārdzīvojumu, krīzes situāciju pārvarēšanā, emocionālās pārslodzes brīžos, kā arī dzīves kvalitātes uzlabošanā un sevis izzināšanā.
  • Psihologa palīdzību dažādu psiholoģisko stāvokļu izpratnei un novēršanai (noguruma, trauksmes, stresa, bieža slimošana, neticība sev un saviem spēkiem, dzīvesprieka zudums, attiecību problēmas u.c.).
  • Bērniem piemērotu metožu izmantošana.
  • 6-16 g.v. bērnu un jauniešu intelekta, emocionālās sfēras un kognitīvo izpēti un atzinuma sagatavošanu.

Psiholoģiskā izpēte ļauj izprast:

  • Kognitīvās, emocionālās , intelektuālās un uzvedības spēju robežas;
  • Meklēti katra cilvēka resursi, uzsverot stiprās puses, gan norādot uz iespējamām grūtībām un norādot nepieciešamo tālāko rīcību, lai pēc iespējas labāk palīdzētu ar tām sadzīvot;
  • Mācību sasniegumi un mācīšanās grūtības no 6. gadiem līdz 6. klasei;
  • Bērniem iespējamas piedzīvotās vardarbības seku noskaidrošana;
  • Vecāka spējas, t. sk. vecāka un bērna savstarpējo attiecību izvērtējums;

Evelīna Mačehina

Sertificēts izglītības un skolu psihologs. Sertificēta Smilšu spēles terapijas metodes lietotāja. Vairāk kā 17 gadu pieredze darbā ar bērniem,  pusaudžiem,  pieaugušajiem. Pašlaik Baltijas Psihoterapijas institūtā apgūst Integratīvo pieeju psihoterapijā.
Sarunas valoda- krievu.

Pēc iepriekšēja pieraksta:

Dore Balode

Psiholoģe, pāru terapeite un kognitīvi biheiviorālā psihoterapijas speciāliste apmācībā. Darba fokuss - palīdzēt uzlabot attiecību un dzīves kvalitāti, strādajot gan individuāli, gan ar pāriem. Darba metode - kognitīvi biheiviorālā psihoterapija. Šī ir efektīva darba metode ar depresiju, trauksmi, panikas lēkmēm, fobijām u.c. Papildus izmantotās terapijas metodes - emocionāli fokusētā pāru terapija, shēmu terapija.

Pēc iepriekšēja pieraksta:

Anna Melbārde

Sertificēta Rapid Transformational Therapy (RTT) praktiķe, aromterapeite, Reiki 1.līmeņa praktiķe, dabisku smaržu radītāja.
Konsultē pieaugušos latviešu un angļu valodā. Darbā izmanto RTT metodi. Kā papildus instrumenti tiek izmantoti aromterapija, saruna, Reiki pieskāriens, mērķu uzstādīšanas kārtis un citi asociatīvie instrumenti.

Citi pakalpojumi