Psihologa konsultācijas un atzinumi

Psiholoģiskā konsultācija ir brīdis, kad sastapties ar sevi. Ieklausīties savās domās un jūtās. Tā palīdz izzināt sevi un saprast kādēļ rīkojos tā, lai gan zinu, ka gribas darīt savādāk. Konsultācijas ļauj sevi iepazīt, atklāt pa īstam un no jauna iemīlēt.

Piedāvājam

  • Konsultācijas pieaugušajiem, pusaudžiem un bērniem, izmantojot psiholoģiskās konsultēšanas pieejas.
  • Psihologa atbalstu negatīvu pārdzīvojumu, krīzes situāciju pārvarēšanā, emocionālās pārslodzes brīžos, kā arī dzīves kvalitātes uzlabošanā un sevis izzināšanā.
  • Psihologa palīdzību dažādu psiholoģisko stāvokļu izpratnei un novēršanai (noguruma, trauksmes, stresa, bieža slimošana, neticība sev un saviem spēkiem, dzīvesprieka zudums, attiecību problēmas u.c.).
  • Bērniem piemērotu metožu izmantošana.
  • 6-16 g.v. bērnu un jauniešu intelekta, emocionālās sfēras un kognitīvo izpēti un atzinuma sagatavošanu.

Psiholoģiskā izpēte ļauj izprast:

  • Kognitīvās, emocionālās , intelektuālās un uzvedības spēju robežas;
  • Meklēti katra cilvēka resursi, uzsverot stiprās puses, gan norādot uz iespējamām grūtībām un norādot nepieciešamo tālāko rīcību, lai pēc iespējas labāk palīdzētu ar tām sadzīvot;
  • Mācību sasniegumi un mācīšanās grūtības no 6. gadiem līdz 6. klasei;
  • Bērniem iespējamas piedzīvotās vardarbības seku noskaidrošana;
  • Vecāka spējas, t. sk. vecāka un bērna savstarpējo attiecību izvērtējums;

Anete Mošņikovska

Klīniskais psihologs, izglītības psihologs, sertificēta vecāku mācībuprogrammas BEA (Bērna emocionālā audzināšana) vadītāja,smilšu spēļu terapijas metodes lietotāja. Krīžu intervences speciāliste.Piedāvāju psiholoģisko konsultēšanu visām vecuma grupām.Veic intelekta, kognitīvo spēju, kā arī emocionālās un personības sfēras izpēti gan bērniem, gan pieaugušajiem. Bērniem līdz 6. klasei veic specifisku mācīšanās iemaņu traucējumu precīzāku noteikšanu, izmantojot latviešu valodas un matemātikas sasnieguma testu (LMST-II). Veic arī autisma diagnostikas (ADOS) testu visām vecuma grupām.
Darba valoda: latviešu, krievu.

Pēc iepriekšēja pieraksta:

Gita Kalniņa

Sertificēta smilšu spēles terapijas metodes praktizētāja. Izglītības un skolu, klīniskā un veselības psiholoģe (reģistrēta Psihologu reģistrā). Pieredze, strādājot kā krīzes intervences speciālistei krīžu un konsultāciju centrā “Skalbes” un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā, un ārpakalpojumā vadot atbalsta grupas vardarbībā cietušām sievietēm un jauniešiem priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas samazināšanai. Zināšanas papildinātas apgūstot terapeitiskās tehnikas darbā ar vardarbībā cietušiem bērniem, traumu terapijas metodi, cienošās jeb nevardarbīgās komunikācijas metodi. Konsultē pieaugušos, jauniešus un bērnus no 4 gadu vecuma.

Pēc iepriekšēja pieraksta:

Evelīna Mačehina

Sertificēts izglītības un skolu psihologs. Sertificēta Smilšu spēles terapijas metodes lietotāja. Vairāk kā 17 gadu pieredze darbā ar bērniem,  pusaudžiem,  pieaugušajiem. Pašlaik Baltijas Psihoterapijas institūtā apgūst Integratīvo pieeju psihoterapijā.
Sarunas valoda- krievu.

Pēc iepriekšēja pieraksta:

Marija Legzdiņa

Sertificēta psiholoģe klīniskajā un veselības psiholoģijā. Sertificēta smilšu spēles terapijas un dialektiskās biheiviorālās terapijas metožu praktizētāja. Vairāk kā 5 gadu pieredze strādājot Bērnu universitātes slimnīcā, psihiatrijas novietnē darbā ar dažāda vecuma bērniem un viņu vecākiem. Savā darbā izmanto dažādas konsultēšanas metodes, tai skaitā smilšu spēles, pasaku terapijas metodes,asociatīvās kārtis, zīmējumus, u.c.Veic intelekta, emocionālās sfēras un kognitīvo izpēti bērniem, jauniešiem, kā arī veic ADOS testu (autisma diagnostikā) no 6 līdz 18 g.v. Vada grupu nodarbības,lekcijas un seminārus. Darba valoda: latviešu, krievu un angļu.
Pēc iepriekšēja pieraksta:

Citi pakalpojumi