Psihologa konsultācijas un atzinumi

Psiholoģiskā konsultācija ir brīdis, kad sastapties ar sevi. Ieklausīties savās domās un jūtās. Tā palīdz izzināt sevi un saprast kādēļ rīkojos tā, lai gan zinu, ka gribas darīt savādāk. Konsultācijas ļauj sevi iepazīt, atklāt pa īstam un no jauna iemīlēt.

Piedāvājam

 • Konsultācijas pieaugušajiem, pusaudžiem un bērniem, izmantojot psiholoģiskās konsultēšanas pieejas.
 • Psihologa atbalstu negatīvu pārdzīvojumu, krīzes situāciju pārvarēšanā, emocionālās pārslodzes brīžos, kā arī dzīves kvalitātes uzlabošanā un sevis izzināšanā.
 • Psihologa palīdzību dažādu psiholoģisko stāvokļu izpratnei un novēršanai (noguruma, trauksmes, stresa, bieža slimošana, neticība sev un saviem spēkiem, dzīvesprieka zudums, attiecību problēmas, nespēja koncentrēties).
 • Atkarības profilakses speciālista pakalopjumi
 • Bērniem piemērotu metožu izmantošana.
 • 6-16 g.v. bērnu un jauniešu intelekta, emocionālās sfēras un kognitīvo izpēti un atzinuma sagatavošanu.
 • 16 – 99 g.v. pieaugušā intelekta, emocionālās sfēras un kognitīvo izpēti un atzinuma sagatavošanu.

Psiholoģiskā izpēte ļauj izprast:

 • Kognitīvās, emocionālās , intelektuālās un uzvedības spēju robežas;
 • Meklēti katra cilvēka resursi, uzsverot stiprās puses, gan norādot uz iespējamām grūtībām un norādot nepieciešamo tālāko rīcību, lai pēc iespējas labāk palīdzētu ar tām sadzīvot;
 • Mācību sasniegumi un mācīšanās grūtības no 6. gadiem līdz 6. klasei;
 • Bērniem iespējamas piedzīvotās vardarbības seku noskaidrošana;
 • Vecāka spējas, t. sk. vecāka un bērna savstarpējo attiecību izvērtējums;

Citi pakalpojumi