Deju un kustības terapija

Kas ir deju un kustību terapija? Tā ir veselības aprūpes nozare, kurā deju un kustību terapeits ar kustības palīdzību palīdz risināt fiziskas, emocionālas un kognitīvas grūtības.
Kādos gadījumos palīdz deju un kusatību terapija? Depresija, trauksme, veģetatīvā distonija, uzvedības traucējumi, ēšanas traucējumi – tā ir tikai daļa no tā spektra, ar kuru iespējams strādāt ar deju un kustību terapijas palīdzību, risisnot un pētot jautājumus, kas saistīti ar ķermeņa tēlu, paštēlu, sarežģītām situācijām un grūtībām personīgi un mijiedarbojoties ar citiem komunikācijā, attiecībās un jebkāda veida starppersonu mijiedarbībā.
Kam piemērota deju un kustību terapija?Visiem un ikvienam – bērniem, pusaudžiem, pieaugušajiem, senioriem, grūtniecēm, cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem, cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, cilvēkiem ratiņkrēslā.
Kā notiek deju un kustību terapija?Sesijas garums var būt 30/45/60 minūtes. Tas atkarīgs no klienta vecumposma un konkrētajām vajadzībām un grūtībām. Nepieciešams ērts apģērbs, lai varētu brīvi kustēties.
Kāpēc deja un kustība?Kustība piedāva neverbāli izpaust to, ko, iespējams, grūti noformulēt vārdos. Tā piedāvā citu skatu punktu, no kura pētīt un risināt grūtības, apzināties savas ķermeņa un emocionālās vajadzības, izmantojot kustību vienkārši justies labāk.

Citi pakalpojumi