Smilšu spēles terapijas metode

Smilšu spēles terapijas metodes laikā tiek izveidota pasaule, kas atbilst katra cilvēka iekšējai būtībai. Telpā atrodas divas izmēra smilšu kastes, no kurām viena ir pildīta ar sausām smiltīm, otra - ar mitrām. Plauktos atrodas dažādas figūras un citi materiāli, kuri tiek lietoti, lai radītu smilšu bildes un stāstus. Smilšu spēles figūriņas ir vārdi un valoda ir smiltīs izveidotā pasaule. Ar smilšu terapijas metodes palīdzību var izpaust to, ko vārdos grūti pateikt. Kad smilšu bilde ir izveidota, tajā attēlotais saudzīgi tiek izteikts vārdos. Smilšu spēles terapija piemērota bērniem no 4 gadu vecuma un pieaugušajiem.

Smilšu spēles terapijas metode var palīdzēt gadījumos, ja ir:

  • Grūtības adaptēties jaunā vidē;
  • neirozes;
  • mācīšanās un uzvedības grūtības,
  • enurēze, enkoprēze;
  • stostīšanās, tiki;
  • dažāda veida bailes, nakts murgi, bezmiegs;
  • grūtības izprast sevi, savas attiecības ar vienaudžiem, vecākiem;
  • traumatiski pārdzīvojumi;

Laura Ozola

Sertificēts konsultatīvais psihologs, sertificēts izglītības un skolu psihologs. Cienošas komunikācijas trenere. Neformālās izglītības metožu praktiķe. Savā darbā pielieto Smilšu spēļu terapiju un ir serticēta metodes lietotāja, kā arī EDMR tehniku. Veic psiholoģisko un intelektuālo izpēti vecumā no 6.g.-18.g.Vada grupu nodarbības, vebinārus, atbalsta grupas- pusaudžiem, pedagogiem, vecākiem. 10 gadu pieredze darbā izglītības iestādēs ar bērniem, pusaudžiem, vecākiem, kā arī individuālās un ģimenes konsultācijās. Darba valoda: latviešu, krievu un angļu.

Pēc iepriekšēja pieraksta:

Evelīna Mačehina

Sertificēts izglītības un skolu psihologs. Sertificēta Smilšu spēles terapijas metodes lietotāja. Vairāk kā 17 gadu pieredze darbā ar bērniem,  pusaudžiem,  pieaugušajiem. Pašlaik Baltijas Psihoterapijas institūtā apgūst Integratīvo pieeju psihoterapijā.
Sarunas valoda- krievu.

Pēc iepriekšēja pieraksta:

Gita Kalniņa

Sertificēta smilšu spēles terapijas metodes praktizētāja. Izglītības un skolu, klīniskā un veselības psiholoģe (reģistrēta Psihologu reģistrā). Pieredze, strādājot kā krīzes intervences speciālistei krīžu un konsultāciju centrā “Skalbes” un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā, un ārpakalpojumā vadot atbalsta grupas vardarbībā cietušām sievietēm un jauniešiem priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas samazināšanai. Zināšanas papildinātas apgūstot terapeitiskās tehnikas darbā ar vardarbībā cietušiem bērniem, traumu terapijas metodi, cienošās jeb nevardarbīgās komunikācijas metodi. Konsultē pieaugušos, jauniešus un bērnus no 4 gadu vecuma.

Pēc iepriekšēja pieraksta:

Marija Legzdiņa

Sertificēta psiholoģe klīniskajā un veselības psiholoģijā. Sertificēta smilšu spēles terapijas un dialektiskās biheiviorālās terapijas metožu praktizētāja. Vairāk kā 5 gadu pieredze strādājot Bērnu universitātes slimnīcā, psihiatrijas novietnē darbā ar dažāda vecuma bērniem un viņu vecākiem. Savā darbā izmanto dažādas konsultēšanas metodes, tai skaitā smilšu spēles, pasaku terapijas metodes,asociatīvās kārtis, zīmējumus, u.c.Veic intelekta, emocionālās sfēras un kognitīvo izpēti bērniem, jauniešiem, kā arī veic ADOS testu (autisma diagnostikā) no 6 līdz 18 g.v. Vada grupu nodarbības,lekcijas un seminārus. Darba valoda: latviešu, krievu un angļu.
Pēc iepriekšēja pieraksta:

Anete Mošņikovska

Klīniskais psihologs, izglītības psihologs, sertificēta vecāku mācībuprogrammas BEA (Bērna emocionālā audzināšana) vadītāja,smilšu spēļu terapijas metodes lietotāja. Krīžu intervences speciāliste.Piedāvāju psiholoģisko konsultēšanu visām vecuma grupām.Veic intelekta, kognitīvo spēju, kā arī emocionālās un personības sfēras izpēti gan bērniem, gan pieaugušajiem. Bērniem līdz 6. klasei veic specifisku mācīšanās iemaņu traucējumu precīzāku noteikšanu, izmantojot latviešu valodas un matemātikas sasnieguma testu (LMST-II). Veic arī autisma diagnostikas (ADOS) testu visām vecuma grupām.
Darba valoda: latviešu, krievu.

Pēc iepriekšēja pieraksta:

Citi pakalpojumi